Bioloji təftişetmə

Toz halında olan naməlum maddələrin bioloji döyüş agentləri ilə yoluxma ehtimalını dəqiqləşdirmək üçün, aşağıda verilən sistemlər sürətli analizi təmin edir:  

Bio-ACT –Yüksək təhlükəli bioloji döyüş agentlərinin eyniliyini və ya mövcudluğunun istisna olduğunu ani olaraq təsdiq etmək üçün, müxtəlif tamamlayıcı texnologiyadan faydalanan təkmilləşdirilmiş sistemdir.

Bio-Seeq Plus –Bakterial və virus patogenlərini 60 dəqiqəyə aşkar etmək üçün portativ PCR identifikatordur.

Prime Alert  -Qarayara, taun mikroblarının, eləcə də ricin və botulinum kimi bio-toksinlərin mövcudluğunu müəyyən edən portativ təftiş sistemidir. Hərtərəfli, çox dəqiq  təhlil imkanı yaradıır.

Smart Bio Sensor -Havada olan bioloji agentlərin (bakteriya, toksin, virus) növünü ayırd etmək üçün, onların operativ aşkar olunmasını təmin edir.

Bio Check-Bioloji döyüş agentinin mövcudluğu ehtimalında şübhəli toz nümunələrini dərhal təftiş edən, sürətli və sadə test cihazıdır.