Naməlum maddələrin (qaz və buxar halında) aşkar oluhnması və tanınması

Aşağıda təhlükəli kimyəvi maddələri (qaz və buxar halında) dərhal aşkar edən və tanıyan portativ avadanlıqlar təqdim olunur:
 

LCD 3.3 –Kimyəvi döyüş agentlərini aşkar edən kompakt detektor və zəhərli kimyəvi maddələrin təyinedicisidir.

GasID - 5,500-dən artıq təhlükəli, qaz və buxar halında olan maddəni sürətlə təyin edən sistemdir.

HGVI –Multi-sensorlu qaz və buxar (kimyəvi döyüş agentləri və zəhərli kimyəvi maddələr) təyinedicisidir.

LCD-FR –Kompakt və portativ, kimyəvi agent və zəhərli kimyəvi maddələrin təftişi üçün sistemdir

MMTD –Kimyəvi agentlər və zəhərli kimyəvi maddələri aşkaretmə imkanına malik, partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda təyin edən, möhkəm əl detektorudur.

SABRE 4000 – Yeganə portativ detektordur ki, buxar və təhlükəli maddənin hissəciklərini analiz edir, kimyəvi agent, partlayıcı, narkotik və  zəhərli kimyəvi maddə təhlükəsini aşkar edə bilir.