Qoruyucu sığınacaqlar

Qoruyucu sığınacaq-kollektiv qorumaya şərait yaradan sistemdir. Müharibə ərazisində tibb işçiləri və təchizat xidməti əməkdaşları üçün zərərli maddələrdən azad mühiti təmin edən iş yeridir. Bu sığınacaqlarda kimyəvi-bioloji maddələrdən qorunmaq üçün xüsusi geyimləri fasiləsiz istifadə etmədən, sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərmək imkanı var. Döyüşçüləri qorumaq üçün sensor və texnologiyanın vəhdəti olan bu unikal sistem,kimyəvi-bioloji maddələrdən qorunmanın çoxsaylı mərhələlərini özündə birləşdirir.

CBPS-M8E1 -Səyyar, müstəqil qoruyucu sistemdir.