Tədbirlərdə təhlükəsizlik

Smiths Detection yüksək səviyyəli, müxtəlif tədbirlər üçün, inteqrasiya olunmuş çözümlər təmin edir. Bu, Olimpiya Oyunları və ya FİFA Dünya Kuboku kimi idman yarışları və s. tədbirləri əhatə edir.

Müxtəlif təhlükələri aşkar edən avadanlıqlara aşağıdakılar daxildir:

İnsanları və onların şəxsi əşyalarını təftiş etmək üçün:

HI-SCAN 6040i - Yüksək səviyyədə təhlükəsizlik  tələb olunan yerlərdə,  əl baqajı və kiçik əşyalar üçün əlverişli olan rentgen təftiş sistemidir. 

IONSCAN 500DT - Baqajdakı partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda aşkar edən masaüstü sistemdir. 

MMTD – Kimyəvi agentlər və zəhərli kimyəvi maddələri aşkaretmə imkanına malik, partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda təyin edən, möhkəm əl detektorudur .

SABRE 4000 - Partlayıcı maddələri aşkar edən əl detektorudur. 

RespondeR BLS – Raman Spectroscopy texnologiyasından faydalanan masaüstü sistemdir, ağzı bağlı şüşə və plastik butulkalardakı təhlükəli mayeni zərərsiz mayedən dəqiqliklə fərqləndirir. 

SMD 600 gate(CEIA SMD600 Multi Zona)-Ultrahəssas metal detektorudur. 

PD 140 V/VR – Yüksək həssaslığa malik əl detektorudur. 

Nəqliyyat vasitələrinin və konteynerlərin təftiş edilməsi üçün

Yeni HCVM (Mobil) – Yerdən-yerə daşına bilən və 15 dəqiqəyə istifadə üçün hazırlananmaq imkanına malik olan sistemdir. İki cür konfiqurasiyası var:

 1) HCVM L (Truck Platform)  

2)  HCVM T (Trailer Platform)  

HCVP (Pass Through) – yüksək sürətli buraxılışı təmin etmək üçün istifadə olunur, buna uyğun dizayn olumuşdur. Yığcam, avtonom sistem minimum əlavə infrastruktur tələb edir. 

HCV CAB 2000 MA – Gömrükdə tətbiq olunan mobil rentgen sistemidir, maşınlarda və ya möhürlü konteynerlərdə olan qanunsuz malları aşkar edir. 

Maddənin tanınması üçün

HazMatID 360 – Təkmilləşdirilmiş, portativ,  FT-IR  kimyəvi təyinedicidir.

RespondeR RCI - RespondeR RCI - Raman Kimyəvi Təyinedici: bərk və ya maye halda olan naməlum maddənin tanınmasını təsdiqləyir. HazMatID ilə əlaqəli işləyir.

Kimyəvi agentlərin aşkar olunması üçün

LCD 3.3 – Kimyəvi döyüş agentlərini aşkar edən kompakt detektor və zəhərli kimyəvi maddələrin təyinedicisidir. 

HGVI –Multi-sensorlu qaz və buxar (kimyəvi döyüş agentləri və zəhərli kimyəvi maddələr) təyinedicisidir. 

Radioaktiv maddələrin aşkar olunması üçün

NEW Radseeker –  Portativ/əldə daşına bilən, möhkəm, çox dəqiq  radioizotop detektoru və təyinedicisidir.