Portativ

HazMatID Ranger – 32,000  adda bərk və maye halda olan cisimləri  təyin edə bilən, portativ, rahat daşına bilən  FT-IR cihazdır (ətraflı)

HazMatID –Maye, bərk və toz halında olan naməlum maddələri tanımaq üçün, portativ kimyəvi təftiş cihazıdır.(ətraflı)

MMTD – Kimyəvi agentlər və zəhərli kimyəvi maddələri aşkaretmə imkanına malik, partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda təyin edən, möhkəm quruluşlu əl detektorudur.(ətraflı)  

RespondeR RCI - Raman kimyəvi təyinedici: HazMatID ilə əlaqəli işləyərək, bərk və maye halda olan naməlum maddənin tanınmasını təsdiq edir.(ətraflı)

SABRE EXV - Buxar və uçucu-partlayıcı maddələri təyin etmək üçün, əl detektorudur.(ətraflı)

SABRE 4000 – Yeganə portativ detektordur ki, buxar və təhlükəli maddənin hissəciklərini analiz edir, kimyəvi agent, partlayıcı, narkotik və  zəhərli kimyəvi maddə təhlükəsini aşkar edə bilir. (ətraflı)

TravelIR II – Toz və mayeni analiz etmək üçün portativ, möhkəm, yığcam  FT-IR spektrometrdir.(ətraflı)