Portativ

HazMatID Ranger –  32,000  adda bərk və maye halda olan cisimləri  təyin edə bilən, portativ, rahat daşına bilən  FT-IR cihazdır (ətraflı)

HazMatID –Maye, bərk və toz halında olan naməlum maddələri tanımaq üçün, portativ kimyəvi təftiş cihazıdır.(ətraflı)

MMTD – Kimyəvi agentlər və zəhərli kimyəvi maddələri aşkaretmə imkanına malik, partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda təyin edən, möhkəm quruluşlu əl detektorudur.(ətraflı)  

RespondeR RCI -Raman kimyəvi təyinedici: HazMatID ilə əlaqəli işləyərək, bərk və maye halda olan naməlum maddənin tanınmasını təsdiq edir.(ətraflı)

SABRE 4000 –Yeganə portativ detektordur ki, buxar və təhlükəli maddənin hissəciklərini analiz edir, kimyəvi agent, partlayıcı, narkotik və  zəhərli kimyəvi maddə təhlükəsini aşkar edə bilir. (ətraflı)

"New" SABRE 5000-Yeni, üç rejimli, portativ detektordur. Təkmilləşdirilmiş buxar təftişetmə xüsusiyyəti, geniş spektrumda maddəni tanımasına imkan verir. (ətraflı)

TravelIR II – Toz və mayeni analiz etmək üçün portativ, möhkəm, yığcam  FT-IR spektrometrdir.(ətraflı)