Yük

Freight & cargo
Bu bölməyə ölçüləri 1440x1700 mm və 1790x1700 mm olan obyektləri  fiziki zərərə məruz qoymadan yoxlayan rentgen təftiş sistemləri daxildir. Əsas iş prinsipi təftiş olunacaq obyektin maksimum ölçüsünü əhatə etməkdir. 

Bu kateqoriyaya daxil olan bütün sistemlər əla təsvir keyfiyyəti və rahat istifadəni təmin edir, sınanmış HiTraX texnologiyasına əsaslanır. 

HI-SCAN 145180 - Paketlənmiş əşyalar üçün ümumi rentgen sistemidir. Depo, nəqliyyat agentlikləri, expeditor, kuryer və s. üçün idealdır (ətraflı)
HI-SCAN 180180- Aeroportda  LD-3 təyyarə konteynerlərinin, gömrük obyektlərində, poçt xidmət mərkəzlərində konteynerlərin, qutuların tam görüntülənməsi üçün sistemdir  (ətraflı).
HI-SCAN 180180-2is -HI-SCAN 180180 sisteminin ikiqat versiyasıdır. Daha effektiv və qısamüddətli təftiş imkanı yaradır (ətraflı)

Suitcase x-ray