İnsanları görüntüləyən sistemlər

Smiths Detection-təftiş və tanıma texnologiyasına görə dünyada liderdir, qanunsuz və ya təhlükəli əşyaları aşkar etmək üçün monitorlu sistemlərin yaradılması üzrə ixtisaslaşmışdır. Kompaniyanın təqdim etdiyi çözümlər təhlükəsizlik üçün mərhələli metodlar təmin etmək üçün, çoxsahəli, mürəkkəb texnolofiyaları özündə birləşdirir.

Smiths Detection müxtəlif şəraitdə insanları təftiş etmək üçün tətbiq olunan bir sıra sistemlər  təklif edir. Bu sistemlərin ilk mərhələsində geniş spektrumda metal detektorları əsas yer tutur.(ətraflı)

eqo ilə Smiths Detection, insanları görüntüləmək üçün ionlaşmamış mikrodalğa  texnologiyasına əsaslanan bir sistem təqdim edir. Mikrodalğa-radio və infraqırmızı dalğalar arasında spektr zonasıdır. Bu tezlik parça kimi yüngül materiallardan tam, aydın şəkildə keçmək xassəsinə malikdir.  

IONSCAN Sentinel IIinsanın üzərində olan partlayıcı/narkotik maddəni ani olaraq aşkar edən sistemdir.