Kimyəvi maddələri tanıyan avadanlqlar

Fövqəladə hallarda ilk yardıma gələn briqadalar hər gün təhlükə ilə üzləşirlər. Potensial zəhərli maddələrlə bağlı təhlükə üçün çağırıldıqda, onlar bu maddənin nə olduğunu dəqiq bilməlidirlər. Təhlükə ilə riskə yol vermədən, inamla qarşılaşmaq üçün, Smiths Detection onları ən müasir, təkmilləşdirilmiş texnika ilə təchiz edir.

Dünyanın hər yerində fövqəladə hallar sistemi, hüquq-mühafizə orqanları, federal və yerli hökümət agentləri Smiths Detectionun kimyəvi maddələri təyin etmək üçün nəzərdə tutulmuş avadanlığına etibar edirlər. Bu avadanlıqlar minimum təlim tələb  etməklə, laboratoriya şəraitində olduğu kimi analiz etmək  imkanı yaradır.

Aşağıda adları verilən sistemlər təhlükəsizlik işçilərinə müxtəlif təhlükəli maddələrlə işləmək imkanı verir:

GasID - 5,500-dən artıq, potensial təhlükəli qaz və buxar halında olan maddəni sürətli təftiş edən sistemdir.(ətraflı)

HazMatID 360 Upgrade -Yeniləşmiş 360 proqram təminatı ilə, mövcud HazMatID sisteminin faydalarını maksimum həddə çatdırır.(ətraflı)

HazMatID Ranger - 32,000  adda bərk və maye halda olan cisimləri  təyin edə bilən, portativ, rahat daşına bilən  FT-IR cihazdır (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) (ətraflı)

HazMatID 360 - Təkmilləşdirilmiş, portativ,  FT-IR  kimyəvi təyinedicidir. (ətraflı)

HGVI – Multi-sensorlu qaz və buxar (kimyəvi döyüş agentləri və zəhərli kimyəvi maddələr) təyinedicisidir. (ətraflı)

LCD 3.3 - kimyəvi döyüş agentlərini aşkar edən kompakt detektor və zəhərli kimyəvi maddələrin təyinedicisidir. (ətraflı)

RespondeR RCI - RespondeR RCI - Raman Kimyəvi Təyinedici: bərk və ya maye halda olan naməlum maddənin tanınmasını təsdiqləyir. HazMatID ilə əlaqəli işləyir.(ətraflı)

TravelIR II - Toz və mayeni analiz etmək üçün portativ, möhkəm, yığcam  FT-IR spektrometrdir.(ətraflı)

HazMatID and RespondeR RCI chemical identification equipment for emergency responders