Partlayıcı və narkotik maddələrin təftişi

Smiths Detectionun partlayıcı maddələri aşkar edən məhsullarının çoxu, narkotik maddələrin beynəlxalq dərəcədə daşınması ilə mübarizə üçün də istifadə olunur. Bu avadanlıqlar əl detektorları və masaüstü sistemləri özündə birləşdirir, baqajı, insanları və onların geyimlərini təftiş edir.

Aşağıda verilənlər partlayıcı və narkotik maddələri aşkar etmək üçün sistemlərdir:


IONSCAN 500DT - Baqajdakı partlayıcı və ya narkotik maddələrin eyni anda aşkar olunması üçün masaüstü sistemdir.(ətraflı)
  
IONSCAN 400B - Baqajdakı partlayıcı və narkotik maddələri aşkar edən masaüstü sistemdir.(ətraflı) 

IONSCAN Document Scanner - Səyahət sənədlərində olan olan partlayıcı və narkotik maddələri aşkar edən masaüstü sistemdir.(ətraflı) 

IONSCAN SENTINEL II – partlayıcı və ya narkotik maddənin aşkar olunması üçün insanları başdan ayağa qədər görüntüləyən "Walk-through" cihazdır. (ətraflı)

MMTD - Kimyəvi agent  və zəhərli kimyəvi maddələri aşkaretmə imkanına malik, partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda təyin edən, möhkəm əl detektorudur.(ətraflı)

SABRE 4000 – Partlayıcı və narkotik maddələri və ya buxar və təhlükəli maddənin zərrəciklərini aşkar etmək üçün, əldə daşına bilən cihazdır. Həmçinin, kimyəvi agent və zəhərli kimyəvi maddələrli aşkar edir.(ətraflı) 

"NEW" SABRE 5000 - 3 rejimli əl detektorudur. Yeni buxar təftiş etmək funksiyalarına görə, çoxsaylı maddələri aşkar edə bilər.(ətraflı) 

SABRE EXV - Buxar və uçucu- partlayıcı maddələri təyin edən əl detektordur. (ətraflı)

IONSCAN Document Scanner to detect traces of explosives or narcotics