Sensor idarəetmə sistemləri

Smiths Detection, kritik hallarda tətbiq olunan sensor idarəetmə sistemləri təmin edir. Bu məqsədlə,
obyekti fiziki cəhətdən qoruyaraq təftiş edən proqram təminatı işləyib hazırlanmışdır. Bu sistemlərin
başında FirstView durur. 

Aşağıdakılar  Smiths Detection çözüm və məhsullarına aiddir:

Çözümlər: 
PROTECT - CBRNE maddələrini operativ təftişetmə, Nəzarət və Krizis İdarəetmə Çözümüdür. 
FirstView - Əsas təhlükəsizlik sistemlərini (CCTV, video analitiklər, CBRNE, giriş kontrolu, rentgen,kamera və sensorlar daxil olmaqla) idarə etmək üçün şəbəkədə tətbiqetməyə əsaslanan, güclü  proqram  təminatıdır.  Komanda və Kontrol, hətta,  mobil istifadə üçün belə,  asan və təhlükəsizdir. 

Sistemlər
FirstView PC Joystick 
- PC üçün 3 oxlu aparat nəzarətçisi
Kameralar - Dəstəklənən kameralar və PAN/TILT rəhbərləri
Servislər - Hazır çözümlər

CCTV control room operated through a sensor management system