Qoruyucu sığınacaq

Kimyəvi və bioloji silahlarla hücuma məruz qalma ehtimalı olan şəraitdə, hərbi əməliyyatlar aparmaq çox təhlükəli və çətindir. Bir qayda olaraq, buna maska və digər qoruyucu geyim geyinərək nail olunmuşdur. Amma, bu geyimlər ağır və istidir, əsgərlərin səmərəli işləməsinə və bir-biriləri ilə əlaqəyə girməsinə mane olur. 

Çöldə nüvə, kimyəvi və bioloji maddələrlə yoluxmuş mühit mövcud olduğu halda, əsgərlər kollektiv qoruyucu sığınacaqların içində adi geyimdə işləyə bilirlər. Bu, komanda və kontrol kimi mühüm əməliyyatları aparmağa və hərbi həkimlərin rahat işləməsinə şərait yaradır. 

CBPS-M8E1 -Səyyar, müstəqil qoruyucu sistemdir.  
Protective shelter and transport vehicle