Məktub və banderollar


HI-SCAN 5030si - Mobil və stasionar istifadə üçün kompakt rentgen sistemidir. (ətraflı) 

HI-SCAN 6030di -Binaların girişində, qəbul otağı kimi yerlərdə təhlükəsizliyə nəzarət üçün tətbiq olunan, möhkəm, yüngül çəkili rentgen sistemidir. (ətraflı). 

HI-SCAN 6040ds - portfel, əl çantası, ryukzak, yük çantalarında qaçaqmal və ya təhlükəli əşyaların daşınmasının qarşısını almaq üçün sistemdir.(ətraflı)

"NEW" SABRE 5000 -3 rejimli əl detektorudur.Yeni buxar təftiş etmək funksiyalarına görə, çoxsaylı maddələri aşkar edə bilər.(ətraflı) 

Mail room X-ray screening