Baqaj və yük

HI-SCAN 9075 - Ölçüləri standartları aşan baqaj və yükün yoxlanması üçün, müasir rentgen təftiş sistemi (ətraflı)

HI-SCAN 100100T - Ölçüləri standartları aşan baqaj və yükün yoxlanması üçün, alçaq konveyerə malik rentgen təftiş sistemi(ətraflı)

HI-SCAN 100100T-2is – Kip qablaşdırılmış obyektlərin keyfiyyətli təftiş olunması üçün, HI-SCAN 100100T sisteminin ikili görüntü verən versiyası(ətraflı)

HI-SCAN 100100V - Müxtəlif ölçülü əşyalar üçün universal rentgen təftiş sistemi(ətraflı)

HI-SCAN 130100T -İri ölçülü yükü yoxlamaq üçün, alçaq konveyerə malik rentgen təftiş sistemi (ətraflı)

ScanTrailer 9075-OT - Təhlükəsizlik tədbirlərində nöqsanları aradan qaldırmaq və ya stasionar sistemlərin daha səmərəli işləməsini təmin etmək üçün, səyyar rentgen təftiş sistemidir.(ətraflı)

ScanTrailer 8585 SA –Müvəqqəti yerlərdə istifadə olunmaq üçün qoşquda quraşdırılan, HI-SCAN 8585  sistemindən faydalanan rentgen təftiş sistemi(ətraflı) 

ScanTrailer 130100 – HI-SCAN 130100 rentgen təftiş sistemindən faydalanır. ScanTrailer 8585 sisteminin geniş versiyasıdır.(ətraflı) 

ScanVan 8585 - Xüsusi interyer və HI-SCAN 8585 sisteminə malik furqondan istifadə edən, səyyar rentgen təftiş sistemi(ətraflı)

X-ray image, searching for weapons & illegal items