LATE-PCR

LATE-PCR sisteminin əsas prinsipi, cüt zəncirli DNT-nin yalnız bir tərəfinin seqmentlərə ayrılmasıdır ki, bu da, böyük miqdarda bir zəncirli DNT-nin alınmasına gətirib çıxarır. Bu proses,  simmetrik PCR ilə olduğundan fərqli olaraq,  müxtəlif tempraturlarda təcrübə aparmağa imkan verir.
 

Bir zəncirli DNT amplikonlarının istifadəsi bir sıra üstünlüklər yaradır:

• İsitilmənin və təftişetmənin ayrılması (daha sürətli termosikl)
• “Temperatur Space”- Daha çox  təftişetmə (daha çoxsaylı sınaqlar üçün)
• Aşağı tempraturda tədqiqat aparmaq üçün, disayn olunması rahatdır (sayını artırmaq və sürətli termosikl üçün)
• Genlərin ayırd edilməsində əhəmiyyətli irəliləyiş (seqmentlərə parçalanmanın daha yaxşı inteqrasiya olunması) 
• Fonun işıqlanmasında əhəmiyyətli irəliləyiş (daha aydın görüntü) 
• Hədəfin aydınlığı –yüksək siqnal təmin etməklə, seqmentlərə parçalanmada (amplifikasiyada) ləngimə olmur,  (daha sürətli termosikl və aydın görüntü)
• Xətti Kinetika- keyfiyyətli yekun analizi təmin edir

LATE-PCR- amplifikasiya effektini qoruyaraq, mexanizmin hazırlanmasında səhvlərin qarşısını alır. 

LATE-PCR – sonrakı mərhələdə əlavə texnologiya ilə təkmilləşdirilmişdir. Bu, nümunə hazırlanmasını yaxşılaşdırır,  amplifikasiya səhvlərini aradan qaldırır, böyüdülmüş obyektin analizinin sürətlə və aydın şəkildə aparılması üçün, cihazın dizaynını təkmilləşdirir, sayın çoxalmasını asanlaşdırır, DNT nəticəsini tez alınmasına və məlumatın analiz olunmasına geniş imkan yaradır.