Klinik diaqnostika-təqdimat

Clinical Diagnostics
Xəstələrin  müalicə olunmasında mühüm rolu olan molekulyar diaqnostika, yüksək səviyyədə inkşaf etmiş sektor kimi tanınır. Smiths Detection "Scientia"  kompaniyası ilə birlikdə çalışaraq, bu sistemi təkmilləşdirmişdir. 

Bu sahədə 3 əsas,  həyata keçirilməmiş tələblər kəşf olunmuşdur:

• Sadəlik – nümunə hazırlanmasında və analiz prosesində mexaniki hərəkətləri azaldan və ya ümumiyyətlə bu hərəkətlərdən yayınan sistemlərə böyük tələbat var
• Təkmilləşmə – ən müasir testlər,  təkhüceyrəli orqanizmlərin  mövcudluğunun sadə  əlamətlərini təmin edir. Çoxhüceyrəli orqanizmləri təyin edə bilən testlərə də ehtiyac var. Bu testlər, eyni zamanda,  antibiotikə qarşı müqaviməti və ya mutasiya (genetik dəyişmə) əlamətini  göstərmək kimi vacib diaqnostik informasiyasını təmin edir. 
• Sürət – diaqnoz qoyulmasının  müddətini qısaldır ki, bu da klinika üçün və maliyyə baxımından səmərəliliyi təmin edir. 

Bio-Seeq -kliniki diaqnostika platforması bu tələbləri qarşılamaq üçün dizayn olunmaqdadır. Əsas diqqət, görüntülü proqramlarda və reanimasiyada yoluxucu xəstəliklərin sürətli diaqnozuna yönəldilmişdir. Bu, qəza yerində, təcili yardımda, reanimasiya laboratoriyalarında və digər sürət və dəqiqliyin əsas amil olduğu yerlərdə istifadə olunur.

Əlavə olaraq biz aşağıda verilənləri araşdırırıq:
• Dövlətin dəstəklədiyi/maliyyələşdirdiyi pandemiyaya(qlobal epidemiya) hazırlıq proqramları üçün çözümlər yaratmaq
• Hərbi tibb sahəsində istifadə olunmaq üçün, portativ, səhra diaqnostikasını yaratmaq. 
• Erkən mərhələdə olan xərçəng xəstəliyinin genetik göstəriciləri üçün,  test metodu olaraq, LATE-PCR yaratmaq.