Portativ buxar analizetmə sistemləri

CAM - Sinir, dəri (suluq) və ya  maye agentləri aşkar etmək üçün sınanmış, ilk kütləvi istehsal olunan əl detektorudur. (ətraflı)

FAM(CAM- Səhra Modeli)-lokal keşikçi siqnalizasiyasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. CAM sisteminə orijinal funksiyaları ilə yanaşı, keşikçi siqnalları verməyə də imkan verir.(ətraflı) 

GasID -5,500-dən artıq, potensial təhlükəli qaz və buxar halında olan maddəni sürətli təftiş edən sistemdir.(ətraflı)

HGVI -Multi-sensorlu qaz və buxar (kimyəvi döyüş agentləri və zəhərli kimyəvi maddələr) təyinedicisidir.(ətraflı)

LCD 3.2E- Kiçik, yüngül, fasiləsiz işləyən, operativ detektordur. Kimyəvi döyüş agentləri və zəhərli kimyəvi maddələri aşkar edir.(ətraflı)

LCD 3.3-Kimyəvi döyüş agentlərini aşkar edən kompakt detektor və zəhərli kimyəvi maddələrin təyinedicisidir. (ətraflı)  

LCD FR-Kompakt və portativ, kimyəvi agent və zəhərli kimyəvi maddələrin təftişi üçün sistemdir(ətraflı)

LCD-NEXUS -Portativ, çox həssas və selektiv detektordur, kimyəvi döyüş agentləri və zəhərli kimyəvi maddələri aşkar edir. Sərt mühitdə tətbiq etmək üçün əlverişlidir. (ətraflı)

MMTD -Kimyəvi agentlər və zəhərli kimyəvi maddələri aşkaretmə imkanına malik, partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda təyin edən, möhkəm əl detektorudur.(ətraflı)  

SABRE 4000 -Yeganə portativ detektordur ki, buxar və təhlükəli maddənin hissəciklərini analiz edir, kimyəvi agent, partlayıcı, narkotik və  zəhərli kimyəvi maddə təhlükəsini aşkar edə bilir. (ətraflı)
Chemical agent detector - vapour sampling