Bərk və maye halda olan kimyəvi maddələrin təftişi

Fövqəladə hallarda ilk yardıma gələn briqadalar hər gün təhlükə ilə üzləşirlər. Potensial zəhərli maddələrlə bağlı təhlükə üçün çağırıldıqda, onlar bu maddənin nə olduğunu dəqiq bilməlidirlər. Təhlükə ilə riskə yol vermədən, inamla qarşılaşmaq üçün, Smiths Detection onları ən müasir, təkmilləşdirilmiş texnika ilə təchiz edir.

Dünyanın hər yerində fövqəladə hallar sistemi, hüquq-mühafizə orqanları, federal və yerli hökümət agentləri Smiths Detectionun kimyəvi maddələri təyin etmək üçün nəzərdə tutulmuş avadanlığına etibar edirlər. Bu avadanlıqlar minimum təlim tələb  etməklə, laboratoriya şəraitində olduğu kimi analiz etmək  imkanı yaradır.

Aşağıda adları verilən sistemlər təhlükəsizlik işçilərinə müxtəlif təhlükəli maddələrlə işləmək imkanı verir: 

HazMatID 360 - Təkmilləşdirilmiş, portativ FT-IR  kimyəvi təyinedicidir. (ətraflı)

HazMatID 360 Upgrade -Yeniləşmiş 360 proqram təminatı ilə, mövcud HazMatID sisteminin faydalarını maksimum həddə çatdırır.(ətraflı)

HazMatID Ranger - 32,000  adda bərk və maye halda olan cisimləri  təyin edə bilən, portativ, rahat daşına bilən  FT-IR cihazdır (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) (ətraflı)

MMTD -Kimyəvi agentlər və zəhərli kimyəvi maddələri aşkaretmə imkanına malik, partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda təyin edən, möhkəm quruluşlu əl detektorudur.(ətraflı)  

RespondeR RCI -  Raman Kimyəvi Təyinedici: bərk və ya maye halda olan naməlum maddənin tanınmasını təsdiqləyir. HazMatID ilə əlaqəli işləyir.(ətraflı)

SABRE 4000 - Yeganə portativ detektordur ki, buxar və təhlükəli maddənin hissəciklərini analiz edir, kimyəvi agent, partlayıcı/narkotik/zəhərli kimyəvi maddə təhlükəsini aşkar edə bilir. (ətraflı)

TravelIR II - Toz və mayeni analiz etmək üçün portativ, möhkəm, yığcam  FT-IR spektrometrdir.(ətraflı)

Identification of unknown chemicals with HazmatID Ranger