LATE-PCR

LATE-PCR-Polimeraz Zəncir Reaksiyasının (PCR) xüsusi növü olmaqla, qarayara çöpləri, taun çöpləri və tulyaremiya bakteriyaları kimi çox təhlükəli bioloji agentləri müəyyən etmək üçün unikal üstünlüklər təqdim edir.

LATE-PCR metodunun səmərəsinin əsası: qısa DNT zənciri (praymer) xüsusi ərimə tempraturuna qədər qızdırılanda, praymer nümunələri praymer konsentrasiyasını nəzarət altına alır. Praymer konsenrtasiyası praymerin funksional tempraturuna birbaşa təsir etdiyindən, praymerin yaranması prosesinə daxil edilməlidir. Bu prosesin nəticəsində LATE-PCR reaksiyası bir zəncirli amplikonlar yaradır və müvafiq olaraq, bakteriyaları həm təyin edir, həm də onların növünü səmərəli şəkildə ayırd edir.

Smiths Detection - LATE PCR