Qamma şüa spektroskopiyası

Qamma şüa spektroskopiyası radioloji qamma mənbələrini aşkar etmək üçün istifadə edilən bir texnologiyadır. Bu texnologiya həssas, qeyri-üzvi sintilyator – NaI(Tl) istifadə edərək, qamma fotonlarını tutur, onları ölçülə bilən enerjiyə çevirərək spektr formalaşdırır. Şüalanma enerjisini araşdırmaq üçün, cihazlarımız unikal alqoritmlərdən istifadə edir.