İon Hərəkətlilik Spektrometri

Smiths Detection kompaniyasının IMS ( İon Hərəkətlilik Spektrometri) texnologiyasına əsaslanan IONSCAN kimyəvi agent detektorları dünya üzrə liderdir. Bu detektorların iş prinsipi sadədir: ion molekulları borunun içində kütlələrinə və həndəsi formalarına müvafiq olaraq, müxtəlif sürətlə hərəkət edirlər. Seçilən mənfi və müsbət yüklü ionlar tanınmanın keyfiyyətini və həssaslıq dərəcəsini yüksəldir.