Yük məntəqələri

Təhlükəli, potensial ölüm riski yaradan maddələri aşkar etmək üçün, yük doldurma/boşaltma məntəqələrinə konteyner, yük maşınları və bağlamalarda daxil olan yük və onun ayrı-ayrı hissələri təftiş olunur. Smiths Detection bu məqsədlə, adları verilən sistemləri təklif edir.

HI-SCAN 130100T –İri həcmli yükləri təftiş etmək üçün, alşaq konveyerli rentgen sistemidir.

HI-SCAN 180180- Aeroportda  LD-3 təyyarə konteynerlərinin, gömrük obyektlərində, poçt xidmət mərkəzlərində konteynerlərin, qutuların ətraflı təftişi üçün sistemdir.

IONSCAN 400B – Baqajdakı partlayıcı və ya narkotik maddələrin aşkar olunması üçün masaüstü sistemdir.

MMTD –Kimyəvi agent  və zəhərli kimyəvi maddələri aşkaretmə imkanına malik, partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda təyin edən, möhkəm əl detektorudur.

SABRE 4000 – Partlayıcı və narkotik maddələri və ya buxar və təhlükəli maddənin zərrəciklərini aşkar etmək üçün, əldə daşına bilən cihazdır. Həmçinin, kimyəvi agent və zəhərli kimyəvi maddələrli aşkar edir.

HazMatID – Maye, bərk və toz halında olan naməlum maddələri tanımaq üçün, portativ kimyəvi təftiş cihazıdır.

RespondeR RCI - Raman Kimyəvi Təyinedici: bərk və ya maye halda olan naməlum maddənin tanınmasını təsdiqləyir.