Yük/karqo


HI-SCAN 145180 – Paketlənmiş əşyalar üçün ümumi rentgen sistemidir. Depo, nəqliyyat agentlikləri, expeditor, kuryer və s. üçün idealdır.

HI-SCAN 150150 –Konteynerin strukturu, qoşqu, iri həcmli baqaj, bağlama və qutuların təftişi üçün istifadə olunur.

HI-SCAN 180180- Aeroportda  LD-3 təyyarə konteynerlərinin, gömrük obyektlərində, poçt xidmət mərkəzlərində konteynerlərin, qutuların tam görüntülənməsi üçün sistemdir.

HI-SCAN 180180-2is - HI-SCAN 180180 sisteminin ikiqat versiyasıdır. Daha effektiv və qısamüddətli təftiş imkanı yaradır.