Sərnişin terminalı

Sərnişinlərin yoxlanması üçün:

IONSCAN Sentinel II –"Walk-through" sistemdir, partlayıcı və ya narkotik maddənin aşkar olunması üçün tətbiq olunur.

SMD 600 gate(CEIA SMD600 Multi Zona)-Ultrahəssas metal detektorudur.

PD 140 – Yüksək həssaslığa malik əl detektorudur. 

Butulkalarda olan mayenin təftişi üçün:

RespondeR BLS – Raman Spectroscopy texnologiyasından faydalanan masaüstü sistemdir, ağzı bağlı şüşə və plastik butulkalardakı təhlükəli mayeni zərərsiz mayedən dəqiqliklə fərqləndirir.

Baqajın yoxlanması üçün:

HI-SCAN 10080 EDX –Partlayıcı maddələri aşkar etmək üçün avtomatlaşdırılmış sistemdir.

HI-SCAN 6040aTiX – Əl baqajındakı partlayıcı maddəni rentgen sistemi ilə avtomatik aşkar edir.

HI-SCAN 6040i -Əl baqajı və yüksək təhlükəsizlik  tələb edən yerlərdəki  kiçik əşyaları təftiş etmək üçün, aeroportlarda istfadə olunan  rentgen sistemidir.

HI-SCAN 6046si – Aviasiyada və digər yerlərdə tətbiq olunan, təkmilləşdirilmiş  rentgen texnologiyasıdır.

IONSCAN 500DT - Baqajdakı partlayıcı və ya narkotik maddələri eyni anda aşkar edən masaüstü sistemdir.

IONSCAN 400B – Baqajdakı partlayıcı və ya narkotik maddələri aşkar edən masaüstü sistemdir.

Document Scanner – Səyahət sənədlərində partlayıcı və ya narkotik maddələri aşkar edən masaüstü sistemdir.