Naməlum maddələrin (bərk və maye halında) aşkar oluhnması və tanınması

HazMatID Ranger – 32,000  adda bərk və maye halda olan cisimləri  təyin edə bilən, portativ, rahat daşına bilən  FT-IR cihazdır (Fourier Transform Infrared Spectroscopy).

HazMatID – Bərk, maye və ya toz halda olan, naməlum maddələr üçün kimyəvi təyinedicidir.

HazMatID 360 Upgrade –360 proqram yenilənməsi ilə, mövcud HazMatID sisteminin faydasını maksimum həddə  çatdırır.

MMTD – Kimyəvi agentlər və zəhərli kimyəvi maddələri aşkaretmə imkanına malik, partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda təyin edən, möhkəm quruluşlu əl detektorudur.

RespondeR RCI - Raman Kimyəvi Təyinedici: bərk və ya maye halda olan naməlum maddənin tanınmasını təsdiqləyir.

SABRE 4000 – Yeganə portativ detektordur ki, buxar və təhlükəli maddənin hissəciklərini analiz edir, kimyəvi agent, partlayıcı/narkotik/zəhərli kimyəvi maddə təhlükəsini aşkar edə bilir.

TravelIR II –Toz və mayeni analiz etmək üçün portativ, möhkəm, yığcam  FT-IR spektrometrdir.