Kimyəvi maddələrin tanınması (bərk və maye halında)

Smiths Detection kimyəvi maddələri tanıyan, Komanda və Kontrol mərkəzinə birləşdirilən, yüksək təhlükə zonalarına fasiləsiz nəzarəti və erkən xəbərdarlığı təmin edən sistemlər təklif edir. Bu sistemlər səyyar əməliyyat və kəşfiyyat zamanı nəqliyyat vasitəsində və ya atmosferdə olan kimyəvi agentləri aşkar edir. Ələ keçirilmiş əraziyə daxil olarkən və ya hücum sonrası, ətrafda yoluxucu maddələrin mövcudluğu ehtimalını yoxlayır. Aşağıda verilən sistemlər bu məqsədə xidmət edir:

HazMatID 360 –Portativ, FT-IR kimyəvi təyinedicidir.

HazMatID Ranger – Portativ, 32,000 adda bərk və maye halda olan cisimləri təyin edə bilən, rahat daşına bilən FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) cihazdır.

RespondeR RCI - Raman Kimyəvi Təyinedici: bərk və ya maye halda olan, naməlum maddənin tanınmasını təsdiqləyir.