Bioloji təftişetmə

Smith Detection spesifik bioloji döyüş agentlərini operativ aşkar etmək və tanımaq üçün, havanı fasiləsiz kontrol edən sistemlər təmin edir. Bu vasitələr döyüş üçün kimyəvi agent detektorları, NBC filtrasiya, ətraf mühitin kontrolu, radio rabitəsi, nəzarət kameraları ilə təchiz olunmuş, pilotla idarə olunan sistemlərdə quraşdırılır. Və ya tələbatdan asılı olaraq, bioloji maddələri və onların tərkibini təyin etmək üçün, portativ təftiş sistemləri də tətbiq olunur.

Bioloji təftişi həyata keçirmək üçün detektorlar:

Bio-Seeq Plus – Bakterial və virus patogenlərini 60 dəqiqəyə aşkar etmək üçün portativ PCR identifikatordur.

Bio-Detection System - Xüsusi agentləri operativ aşkar edən və tanıyan sistemdir.

Prime Alert -Qarayara, taun mikroblarının, eləcə də ricin və botulinum kimi bio-toksinlərin mövcudluğunu müəyyən edən portativ təftiş sistemidir. Hərtərəfli, çox dəqiq  təhlil imkanı yaradıır.

Smart Bio Sensor -Havada olan bioloji agentlərin (bakteriya, toksin, virus) növünü ayırd etmək üçün, onların operativ aşkar olunmasını təmin edir.