İnteqrasiya olunmuş sistemlər

Sistemlərin inteqrasiyası sağlam gələcəyin açarıdır. Maksimum səmərə üçün:1)intellektual elmin təftiş və təhlükəsizlik sistemlərinə; 2) təftişetmənin, rentgen və CCTV sistemlərinin obyektlərin infrastrukturuna və ya hərbi vasitələrə inteqrasiyası bir şəbəkədə birləşdirilir.Smiths Detection bu prosesləri reallaşdırır. 

Hərbi Sistem ilə Milli Təhlükəsizlik sektorlarının iş prinsipi bir-birinə bənzədiyi üçün, Smiths Detection məhsulları hər ikisi üçün keçərlidir. Etibarlılıq və qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün, əsas sistemlərdə lazım olan bütün elementlər bir araya gətirilir.