Masaüstü

Masaüstü vasitələr- baqajda və ya geyimdə təhlükəli maddənin əlamətlərini analiz edən həssas cihazlardır. Bu prosesdə alınan nümunələr istifadə  olunur.

IONSCAN 500DT – baqajdakı partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda aşkar edən masaüstü sistemdir.(ətraflı) 

IONSCAN 400B - baqajdakı partlayıcı və narkotik maddələri aşkar edən masaüstü sistemdir. (ətraflı) 

IONSCAN Document Scanner –Səyahət sənədlərində olan olan partlayıcı və narkotik maddələri aşkar edən masaüstü sistemdir.(ətraflı)