Partlayıcı maddələr

Explosives detection x-ray systems
Bu bölməyə baqaj və digər malları fiziki zərərə məruz qoymadan partlayıcı maddələri aşkar edən rentgen təftiş sistemləri  daxildir. Bu sistemlər, adətən, aeroportun daxili baqaj idarəetmə sisteminin tərkib hissəsi olur.

HI-SCAN 10080 EDX-2is-Partlayıcı maddələrin aşkar olunması üçün, qeydiyyatdan keçən baqajı təftiş edən sistemdir. İkili görüntü dəyərləndirmə prosesini əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirir (ətraflı)

HI-SCAN 10080 EDtS-Partlayıcı maddələrin aşkar olunması məqsədilə, qeydiyyatdan keçən baqajın 100% təftişini təmin etməklə yanaşı, yüksək sürətli keçid üçün də şərait yaradan sistemdir (ətraflı)Suitcase x-ray