Maye halda olan partlayıcı maddələrin təftişi

Smiths Detection, baqajda və ya ayrı-ayrı butulkalarda olan təhlükəli mayeni aşkar edən və görüntüləyən texnologiya işləyib hazırlamışdır. Bu sistemlər xüsusi tədbirlərdə, yüksək  profilli obyektlərdə,  dövlət əhəmiyyətli binalarda da istifadə oluna bilər. 

HI-SCAN 6040aX - Əl baqajındakı mayeni və partlayıcı maddələri rentgen təftiş sistemi ilə avtomatik aşkar edən sistem (ətraflı)

HI-SCAN 6040aTiX - Standard 2 Type C HI-SCAN 6040aTiX - Avropa Birliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, multi-görüntülü  rentgen təftiş sistemidir. Skan zamanı, təhlükəli mayeni zərərsiz mayedən dəqiqliklə fərqləndirə bilər. (ətraflı)

HI-SCAN 7555aTiX -Bağlama, əl baqajı və ya qeydiyyatdan keçən baqajda olan maye və partlayıcı maddələri avtomatik təftiş edən rentgen  təftiş sistemidir. (ətraflı)  

RespondeR BLS - Raman Spectroscopy texnologiyasından faydalanan masaüstü sistemdir, ağzı bağlı şüşə və plastik butulkalardakı təhlükəli mayeni zərərsiz mayedən dəqiqliklə fərqləndirir. (ətraflı)