SABRE 4000

SABRE 4000 explosives detector
Kimyəvi agent, partlayıcı, narkotik və zəhərli kimyəvi maddələr üçün əl detektoru

  • Ən kiçik və yüngül, 3 rejimli  detektordur. 
  • Həssaslıq və dəqiqliyi təmin edən, sınanmış  IMS texnologiyası
  • Bir neçə saniyəyə 40-dan artıq maddəni müəyyən etməsi
  • Buxar və hissəcikləri analiz etməsi


SABRE 4000- Mövcud detektorların(kimyəvi döyüş agentləri, partlayıcı, narkotik və zəhərli kimyəvi maddələr üçün) içində ən kiçik və yüngül, 3 rejimli sistemdir. Yeganə portativ detektordur ki, 20 saniyə müddətinə kimyəvi agent, partlayıcı, narkotik və zəhərli kimyəvi maddələri müəyyən edir.  3.2 kq çəkiyə malik olmaqla,  SABRE 4000 terror və narkotika alveri ilə  mübarizədə balaca, amma, güclü müttəfiqdir. 

SABRE 4000 in use, analyzing a trace swab.