Xüsusi Tətbiqetmə

Smiths Detection müxtəlif şəraitdə tətbiq olunmaq üçün və öz  məhsullarına əlavə olunaraq, onların səmərə və imkanlarını artıran təftiş texnologiyaları yaratmışdır. 

Qaçaqmalçılıq  -Deklarasiyanın düzgünlüyünü təsdiq etmək üçün tətbiq olunan HCV seriyalı məhsullar, yüksək enerjili rentgen təftiş sistemləridir. Konteyner və ya yük maşınında olan şübhəli yükü aşkar edə bilərlər.(ətraflı)

Sensor İdarəetmə Sistemləri- Smiths Detection kritik durumlar üçün fiziki təhlükəsizliyi təmin edən, intruziv təftiş proqram təminatı işləyib hazırlayaraq, geniş miqyaslı sensor idarəetmə çözümləri təmin edir.(ətraflı)

Sensor management, using the FirstView system