SPU-nümunə hazırlayan cihaz

Sample Preparation Unit
Bütün  Smiths Detection Diaqnostika sistemlərinin  birdəfəlik istifadə olunan,  nümunə hazırlayan cihazları var, bu texnologiyada böyük nailiyyətdir. 
SPU-ya ( Nümunə Hazırlayan Cihaz) DNT və ya  RNT nümunələrini əldə etmək və saflaşdırmaq üçün lazım olan kimyəvi preparatlar daxildir. 

Eyni kartric uyğunlaşmanı təmin edərək , istənilən nümunəni qəbul edə bilər. İstənilən test tam uzlaşmanı təmin edərək, eyni kartricdə aparıla bilər. Bu prosesdə mexanizm tənzimlənməsinə gərək yoxdur, bu da, hətta, qeyri-mütəxəssislərin belə,  bütün testləri apara bilməsinə imkan yaradır. 

Sistemin əsas üstünlüyü odur ki, nümunə təqdim olunduqdan sonra, operatorun əlavə müdaixiləsinə ehtiyac qalmır. 

Bir kartric/istənilən nümunə

Üstünlükləri:
Yalnız bir ədəd SPU tələb olunur.
 

Bir kartric - istənilən test

Üstünlükləri:
Yalnız bir ədəd SPU tipi tələb olunur.
Yeni təcrübələrin təqdim olunmasını asanlaşdırır.

Avadanlıq quraşdırmaq tələb olunmur