iLane

iLane

enlarge

 

Əsas xüsusiyyətləri: 

  • Sərnişinlərin rahatlığını və yüksək sürətlə keçidini  təmin edən, avtomatlaşdırıdlmış nəzarət-buraxılış şəraiti
  • Maye və partlayıcı maddələri avtomatik aşkaretmə funksiyası

Sərnişin axınının gündən-günə çoxalması və təhlükəsizlik standartlarının inkişaf edərək genişlənməsi aeroport işçiləri üçün böyük çətinliklər yaradır. Onlardan, təhlükəsizlik tədbirlərini daha effektiv  və az xərclər hesabına həyata keçirmək tələb olunur. 

iLane–Smiths Detection kompaniyasının mütərəqqi nəzarət-buraxılış məhfumudur.Yeni təhlükəsizlik standartlarına uyğunlaşmaqla, iş prosesini optimallaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Mürəkkəb bir nəzarət-buraxılış çözümü olan iLane, erqonomik və əməliyyat standartlara uyğun, mütərəqqi bir məhsul olaraq yaradılmışdır. Həm sərnişinlər, həm də operatorlar üçün münasib  olan əməliyyat aparmağa imkan verir.

iLane sisteminin çeşidli modulyar elementləri, onun aeroportun mövcud şəraitinə və infrastrukturuna mükəmməl inteqrasiya olunması üçün imkan yaradır. Sistem,  təhlükəsiz buraxılış-nəzarət prosesini optimallaşdırmaq üçün, Smiths Detection kompaniyasının digər məhsulu- sınanmış ProLine  sistemi ilə sıx əlaqədə işləyərək, onun  çoxsaylı, mütərəqqi aktiv və passiv elementlərindən yararlanır.

Maksimum səmərəyə nail olmaq üçün iLane  sistemi, Smiths Detection kompaniyasının istənilən rentgen təftiş çözümü (nəzarət-buraxılış üçün) ilə birləşə bilər.

iLane-təhlükəsiz nəzarət-buraxılışa yeni yanaşmadır, qənaətcil, sərnişinlərə rahat, sürətli əməliyyat prosesini təmin edərək, yüksək səviyyədə təhlükəsizlik üçün şərait yaradır.

Spesifikasiya
iLane.one Adi nəzarət-buraxılış məntəqələri ilə müqayisədə, 20% daha sürətli sərnişin keçidi 
Təhükəsizlik əməkdaşlarının şəraitə uyğun şəkildə mövqelərdə yerləşməsi
Sərnişin rahatlığının və  məxfiliyinin daha yaxşı təmin olunması 
iLane.pass Konveyer qutularının avtomatik geri qayıtması

Maili sistem quruluşu

Səssiz və etibarlı
iLane.evo Birləşdirilmiş Platforma – yeni  texnologiyaların inteqrasiyası üçün hazırdır

Çantaları  təqib etmək və yoxlamaq üçün, təkmilləşdirilmiş sistem

Sərfəli əməliyyat xərcləri

Səssiz və etibarlı

Minimum idarəetmə ilə, sərnişin rahatlığının yüksək səviyyədə təminatı