HI-TIP-Təhlükəli Obyektin Proyeksiyası

Ümumi

HI-TIP metodu ilə təftiş prosesində içində təhlükəli maddələr olan uydurma yükün görüntüləri avtomatik olaraq real yükün rentgen görüntülərinin arasında qoyulur. Həmçinin, bir təhlükəli obyekti skan olunmuş yükün rentgen təsvirinin içində avtomatik fərqləndirmək də mümkündür. Operator bu fərqləndirmədən xəbərdar olmur. 

HI-TIP aktiv olarkən, tədqiqat prosesinə dəstək vermək üçün təsviri mükəmməlləşdirən bütöv bir funksiyalar qrupu  fəaliyyət göstərir. Hətta, operatora dəstək verən avtomatlaşdırılmış funksiyalar da  HI-TIP ilə vəhdət şəklində işləyə bilər. Operatorun öhdəsinə təhlükəli və ya şübhəli obyektləri ayırd etmək və işarələmək düşür. 
 

Əməliyyat

Əgər şübhəli obyekt aşkar olunubsa və operator tərəfindən işarələnibsə, konveyer avtomatik olaraq dayanır.Bu zaman fərz edilən təhlükəli obyekt qara-sarı çərçivə içində görünür.  
Sonra bu obyektin görüntüsü monitordan yox olur və real yükün təftişi davam edir.
 

 

Suspect package
Operatorun vəzifəsi təhlükəli və ya şübhəli obyekti aşkar etmək və nişanlamaqdır.

 

Fictional Bomb threat
Bu şəkildə fərz olunan BOMBA təhlükəsinin dəqiqliklə müəyyən olunduğu görünür.

İçində həqiqi təhlükənin olmadığından əmin olmaq üçün çanta yoxlanılmalıdır.

Nəzərdən yayınan obyektlər

Əgər operator görüntüdə işarə olunan obyekti nəzərdən qaçırmışsa, o zaman konveyer avtomatik olaraq dayanır və ekranda mesaj görünür.

Real rentgen görüntüləri və gözdən yayınmış təhlükəli obyektin görüntüləri avtomatik yaddaşda qalır. Bu təsvirlər IMS(Şəkil Yadda Saxlama) vasitəsilə geri gətirilə bilər.


Sistem Konfiqurasiyası

HI-TIP sistemi kateqoriya və subkateqoriyaya bölünən, birləşmiş və ya tək təhlükəli maddənin şəkillərindən ibarət olan  kitabxanaya malikdir. Nəzarətçi şəxs kitabxanaya yeni kateqoriya əlavə edə bilər, eyni zamanda mövcud kateqoriyanı redaktə edə bilər və ya onu silə bilər.


Operatorlar əlavə olaraq, aşağıdakıları müəyyən edə bilərlər:
  • Normal əməliyyat prosesində hansı kateqoriyada və bu kateqoriyanın digər kateqoriyalara olan hansı nisbətində birləşmiş təhlükə şəkilləri və ya  tək bir təhlükəli obyekti haşiyəyə alınır
  • Hər hansı bir kateqoriyada olan hansı şəkil haşiyəyə alınmalıdır 
  • Təhlükəli şəkli təftiş etmək üçün operatora nə qədər vaxt verilir
  • Operator təhlükəli şəkli nə müddətə tapmalıdır
  • Real yükün şəkillərinin sayı ilə fərz olunan təhlükəli şəkillərin sayının müqayisəsi Real yükün şəkillərinin fərz olunan təhlükəli şəkillərə nisbəti

Məlumat

Peşəkar istifadəçilər fərdi istifadəçilər üçün təyin olunmuş məlumata əsasən,  təhlükəli şəkillərin neçə dəfə aşkarlandığını və onlardan neçəsinin nəzərdən yayındığını müəyyən edə bilərlər.