Bütün təftiş texnikası və vasitələri

Smiths Detection- əsasən  izaxtaran/iz təyin edən avadanlıq və rentgen təftiş sistemlərini əhatə edən, Smiths Heimann adını və şöhrətini daşıyan kompleks  həllər təklif edir. Bu texnologiya ilə, yarım əsrdən artıq müddət ərzində əldə olunmuş təcrübə  tətbiq olunur.

Sürətlə inteqrasiya olunan dünya üçün, sensorların idarə olunması və video nəzarət şəbəkələri intellektual sistemlər ilə təmin olunur. Bu texnologiyaların tətbiq olunmasına görə, Smiths Detection dünya üzrə liderdir. Bu texnologiyalar ön cəbhədə olanları qoruyur, ictimaiyyəti, binaları, nəqliyyat sistemini mühafizə edir, hər bir şeyi təftiş edir.