Metal

Metal detection at the airport checkpoint

Smiths Detection təhlükəsizlik tədbirlərini dəstəkləmək üçün, hərtərəfli təftiş aparan çözümlər təklif edir. Metal detektorları elektromaqnit dalğa induksiyası texnologiyasına əsaslanır, arkaşəkill (walk through) və əl detektorlarını özündə birləşdirir. 

 

 

 

Əl detektorları 
PD140 V / VR (ətraflı)

Walk-through skanerlər (metalın aşkar olunması üçün arkaşəkilli detektorlar):
MDT 02PN20 -Aeroport üçün metal detektoru (ətraflı)
MDT PMD2 / PTZ -Aeroportda və məhkəmə binalarında istifadə üçün metal detektoru (ətraflı)
MDT HI-PE MZ (Multi-Zone )-Girişə nəzarət etmək, islah-əmək düşərgələri, məhkəmə binaları, sənaye obyektləri üçün metal detektoru (ətraflı)
SMD600 MZ - İslah-əmək düşərgələri, sənaye obyektləri üçün yüksək həssaslığa malik metal detektoru(ətraflı)