Ümumi təhlükəsizlik

Limanların girişlərində təhlükəsizlik işçiləri nəqliyyat vasitələrinin təftiş olunduğu məntəqələrə daim nəzarət edirlər. Aşağıda verilmiş təftiş sistemləri işçi heyətinin təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, həm də nəzarətsiz çanta və ya naməlum maddələri araşdırmaq üçün istifadə oluna bilər:

NEW RadSeeker – portativ/əldə daşına bilən radioizotop detektor və təyinedicidir.  

SABRE EXV – Buxar və uçucu- partlayıcı maddələr üçün detektordur.

SABRE 4000 –Partlayıcı/narkotik/ təhlükəli maddələri(buxar və ya bərk halda) aşkar etmək üçün əl detektorudur. Həmçinin, kimyəvi agentləri və zəhərli kimyəvi maddələri aşkar edir.

CAM  –Sinir, dəri(suluq) və ya maye agentləri aşkar etmək üçün, sınanmış, ilk kütləvi istehsal olunan əl detektorudur.

HazMatID – Bərk, maye və ya toz halda olan naməlum  maddələr üçün kimyəvi təyinedicidir.

FirstView – Əsas təhlükəsizlik sistemlərini (CCTV, video analitiklər, CBRNE, giriş kontrolu, rentgen,kamera və sensorlar daxil olmaqla) idarə etmək üçün, şəbəkədə tətbiqetməyə əsaslanan  proqram  təminatıdır.  Komanda və Kontrol, hətta,  mobil istifadə üçün belə,  asan və təhlükəsizdir

MMTD –Kimyəvi agentləri və zəhərli kimyəvi maddələri aşkaretmə imkanına malik, partlayıcı və narkotik maddələri eyni anda təyin edən, möhkəm əl detektorudur.