Buxar analizetmə sistemləri (fasiləsiz)

CENTURION II -stasionar cihazdır, kimyəvi döyüş agentləri və zəhərli kimyəvi maddələrdən mühafizəni təmin etmək üçün, havanı arasıkəsilmədən analiz edir. Qızdırıcı, ventilyasiya və kondisioner sistemlərinə nəzarət üçün ideal şəkildə uyğunlaşdırılmışdır.(ətraflı)

GID-3 -Çox çevik, istifadəsi rahat bir sistemdir. Sinir və dəri agentlərinin mövcudluğunu və təhlükənin dərəcəsini göstərən kimyəvi döyüş agenti detektorudur.(ətraflı)

LCD-NEXUS -Portativ, çox həssas və selektiv detektordur, kimyəvi döyüş agentləri və zəhərli kimyəvi maddələri aşkar edir. Çətin şəraitdə tətbiq olunmaq üçün çox əlverişlidir.(ətraflı)